PR

神戸大学経営学研究科・経営学部

“学理と実際の調和” 神戸大学経営学研究科・経営学部は、日本における経営学・商学の中核的研究教育拠点(COE)として、「学理と実際の調和」という建学の理念の下、神戸高等商業学校…

神戸大学経営学部

神戸大学経営学部で学ぶ 神戸大学経営学部ではその教育研究上の目的を次のように定めています。 「本学部は,広く知識を授けるとともに,わが国の経営学・商学の中核的拠点として,先端的な教育研究を行い,21世…

大学院経営学研究科(博士課程)

国際的に通用する経営学者を育成 神戸大学大学院経営学研究科博士課程(以下、経営学研究科博士課程)は、経営学等の高度な研究能力を持つ人材を育成する大学院教育課程です。経営学・会計学・商学の広い分野にわた…

SESAMI Program

“Leading Through Global Intelligence” SESAMI Program is academically oriented, and it will advance t…